Biskupi BK BiH

Biskupsku konferenciju Bosne i Hercegovine (BK BiH) (lat. Conferentia Episcoporum Bosniae et Hercegovinae) čine šest nad/biskupa (na slici s lijeva na desno): mons. dr. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki; mons. dr. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski; kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski; mons. dr. Franjo Komarica, biskup banjolučki; mons. dr. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u BiH i mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski.

 

Vinko kard. Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i predsjednik BK BiH

Vinko kard. Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, rođen je 8. rujna 1945. u mjestu Priječani pored Banje Luke. Teološki studij završio je u Đakovu, gdje je za svećenika Banjolučke biskupije zaređen 29. lipnja 1970. Pored ostalih službi, bio je devet godina duhovnik u Nadbiskupskom sjemeništu Zmajević u Zadru te vicerektor Vrhbosanske katoličke bogoslovije u Sarajevu. Vrhbosanskim nadbiskupom imenovan je 7. prosinca 1990., a sv. papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 30. listopada 1994. kardinalom.
Za svoj rad i neumorno zalaganje za jednakopravnost svih naroda i za zaustavljanje rata na ovim prostorima primio je više priznanja, među kojima i tri počasna doktorata.
Od stranih jezika govori talijanski i služi se njemačkim.

Adresa:
Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski
Kaptol 7
BiH - 71000 Sarajevo
Tel. 033 208 878
Fax. 033/212 937

 

Mons. dr. biskup Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski

Rođen je 3. srpnja 1951. u Barama, općina Konjic, župa Solakova Kula u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1977. Na Papinskim sveučilištima Gregorijana i Urbanijana doktorirao je iz kanonskog prava na temu Pojam fizičke osobe u zakonodavstvu Crkve te završio studij ateizma i Rimske Rote. Za naslovnog biskupa Selje i pomoćnog biskupa Vrhbosanske nadbiskupije imenovan je 10. svibnja 1993.
Između ostalih službi bio je dekan i rektor Vrhbosanske katoličke bogoslovije, a danas je promicatelj projekta Škola za Europu te skrbi za obnovu i gradnju potrebnih objekata i organizira otvaranje i djelovanje katoličkih školskih centra na području nadbiskupije.
Govori: talijanski, njemački i francuski.

Adresa:
Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski Kaptol 7
BiH - 71000 Sarajevo
Tel. 033 208 878
Fax. 033/212 937

 

Mons. dr. Franjo Komarica, biskup banjolučki

Rodio se 3. veljače 1946. u Novakovićima, župa Petrićevac. Teološki studij pohađao je u Đakovu i na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Innsbrucku.
Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1972. Na sveučilištu u Innsbrucku, je 1978. doktorirao liturgiku. Uz taj glavni studij studirao je glazbu na insbruškom Konzervatoriju i andragogiju tamošnjega Filozofskog fakulteta.
Između ostalih službi, bio je profesor na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu.
Sv. papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 28. 10. 1985. pomoćnim biskupom banjolučkim i naslovnim biskupom biskupije Satafis u Africi, a rezidencijalnim biskupom imenovan je 15. svibnja 1989.
Za svoje djelovanje primio je niz međunarodnih priznanja i nagrada. a 2004. nominiran je i za Nobelovu nagradu.
Govori: njemački i služi se talijanskim.

Adresa:
Biskupski ordinarijat u Banjoj Luci
Kralja Petra I. 80
BiH - 78000 Banja Luka
Tel. 051/305 984; 304 915; 319 212

 

Mons. dr. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki

Rođen je 9. travnja 1954. u župi Bila kraj Livna u Banjolučkoj biskupiji. Pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, novicijat na Humcu/Ljubuški, filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Kao član Franjevačke provincije Bosne srebrene zaređen je za svećenika 29. lipnja 1981.
Doktorirao je 1986. iz područja franjevačke duhovnosti na Papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu. Sveti Otac Benedikt XVI. imenovao je 15. srpnja 2010. pomoćnim biskupom banjolučkim dodjeljujući mu naslovnu biskupiju Abaradira.
Govori talijanski, a služi se njemačkim i španjolskim.

Adresa:
Biskupski ordinarijat u Banjoj Luci
Kralja Petra I. 80
BiH - 78000 Banja Luka
Tel. 051/305 984

 

Mons. dr. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

Rođen 2. veljače 1944. u Tuku, župa Rovišće kod Bjelovara, Hrvatska. Teologiju je studirao na Papinskom sveučilište Urbanijana, gdje je 1971. i doktorirao. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1969.
Između ostaloga, dugo godina bio je profesor, a predavao je i na Papinskom sveučilištu Gregorijana te bio rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu.
Biskupom koadjutorom mostarsko-duvanjskim imenovan je 29. svibnja 1992., a dijecezanski biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski postao je 24. srpnja 1993.
Govori talijanski, njemački i engleski.

Adresa:
Biskupski ordinarijat Mostar
Nadbiskupa Čule b.b., pp. 54
BiH - 88000 Mostar
Faks: 036/334-080

 

Mons. dr. Tomo Vukšić, biskup vojni ordinarij

Rođen je 9. siječnja 1954. u Studencima, u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1980. Magistrirao je iz kanonskoga prava na Papinskom sveučilištu Urbaniana (1986) te iz ekumenske teologije na Papinskom orijentalnom institutu (1984) gdje je postigao i doktorat (1991). Između ostaloga, profesor je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Prvim vojnim biskupom u BiH imenovao ga je papa Benedikt XVI. 1. veljače 2011. kada je i osnovan Vojni ordinarijat u BiH.
Govori talijanski, njemački i francuski. Autor je brojnih i cijenjenih publikacija iz teologije, kanonskoga prava, povijesti Crkve, suvremenih pitanja.

Adresa:
Vrhbosansko bogoslovno sjemenište
Josipa Stadlera 5
BiH - 71000 Sarajevo
033 225 590