Prema Daytonskom mirovnom sporazumu iz 1995. koji je okončao rat u BiH, ova je država ustrojena na način da je sastavljena od Republike Srpske, Federacije BiH (koja ima 10 kantona) i Distrikta Brčko.

 

 

Godine 1991. broj katolika u BiH, u ogromnoj većini Hrvata, bio je prema crkvenim podacima 812 256. Prema blagoslovu kuća i stanova od 31. 12. 2014. broj katolika u BiH iznosio je 420 294, što znači da u odnosu na 1991. godinu u BiH nedostaje 48,25% katolika.

Na području današnje Federacije BiH prije rata 1991. godine bilo je 631 535 katolika, a prema podacima od 31. 12. 2014. taj broj smanjio se na 403 988, što znači da u odnosu na 1991. godinu nedostaje 36,03% katolika

Na području Distrikta Brčko prije rata 1991. godine bilo je 27 865 katolika, a prema podacima od 31. 12. 2014. taj broj smanjio samo na 6 951 katolika, što znači da u odnosu na 1991. godinu nedostaje 75,05% katolika.

Na području Republike Srpske prije rata 1991. godine bilo je 152 856 katolika Hrvata, a prema podacima od 31. 12. 2014. taj broj smanjio se na 9 355, što znači da u odnosu na 1991. godinu na području Republike Srpske nedostaje 93,87% katolika.

Godine 2014., prema crkvenim statistikama na području BiH kršteno je 4276, a umrlo je 6 188 osoba.

Ovakvo stanje u pogledu broja katolika je posljedica rata u BiH od 1991. do 1995. i poraća. Ovdje treba napomenuti da tijekom zadnjeg rata u BiH porušeno približno 1 000 katoličkih objekata (crkava, samostana, župnih kuća i drugih crkvenih objekata).

 

Saznaj više