Predškolske ustanove: 

Na području Bosne i Hercegovine tijekom 2014. godine djelovalo je 13 predškolskih katoličkih ustanova.

 

Osnovne i srednje škole:

U BiH postoji sedam katoličkih školskih centara s 14 škola koje, u školskoj godini 2014./15. pohađa oko 4766 učenika s 546 zaposlenih djelatnika.
Školske godine 2014./2015. na tlu BiH djelovalo je 7 katoličkih školskih centara (Škole za Europu).

 • Katolički školski centar (KŠC) Sv. Josip u Sarajevu (Osnovna škola, Opća-realna gimnazija i Srednja medicinska škola),
 • KŠC Petar Barbarić u Travniku (Osnovna škola, Sjemenište i Opća gimnazija),
 • KŠC Sv. Franjo u Tuzli (Osnovna škola i Opća gimnazija),
 • KŠC Sv. Pavao u Zenici (Osnovna škola i Opća gimnazija),
 • KŠC Don Bosco u Žepču (Opća gimnazija i Tehničko-obrtnička škola),
 • KŠC Bl. Ivan Merz u Banjoj Luci (Opća gimnazija),
 • KŠC Bl. Ivan Pavao II. u Bihaću (Osnovna škola i Opća gimnazija).

Ove škole nose naziv katoličke jer ih osniva i vodi Katolička Crkva, ali one svojim programom ispunjavaju sve uvjete propisane za državne škole i njihov rad te su otvorene su djeci svih naroda i religija.
Školske godine 2012./13. KŠC - Škole za Europu u BiH pohađalo je 69,5% Hrvata-katolika, 10,7% Bošnjaka-muslimana, 5,7% Srba-pravoslavaca i 14,1% ostalih (uglavnom djeca stranih državljana koji rade u BiH).

 

Visokoobrazovne katoličke ustanove na području BiH:

 • u Sarajevu djeluju Katolički bogoslovni fakultet (KBF) i Franjevačka teologija;
 • u Mostaru postoji Teološki institut koji obrazuje katehete-teologe (ispostava KBF Sarajevo).

Na prostoru BiH postoje institucije gdje se odgajaju budući svećenici:

 • Nadbiskupijsko sjemenište Petar Barbarić u Travniku
 • Franjevačko sjemenište u Visokom
 • Franjevački novicijat u Gorici/Livnu
 • Vrhbosansko bogoslovno sjemenište u Sarajevu
 • Franjevačka bogoslovija u Sarajevu
 • Međunarodno sjemenište Redemptoris Mater u Vogošći kod Sarajeva