Danas u BiH djeluju dvije muške i četiri ženske redovničke zajednice koje imaju sjedišta na području BiH, a to su:

(muške)

 • Franjevačka provincija Uzvišenja sv. Križa – Bosna Srebrena
 • Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM;

(ženske)

 • Družba sestara Služavki Malog Isusa – Provincija Bezgrješnog začeća BDM
 • Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina
 • Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog – Provincija Majke Božje Divne.

Osim navedenoga, danas u BiH djeluje i 18 redovničkih zajednica: 5 muških i 13 ženskih čije je sjedište u nekoj drugoj državi.

(redovnici)

 • Isusovci – Hrvatska pokrajina Družbe Isusove (djeluju u Sarajevu),
 • Salezijanci – Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca (djeluju u Žepču),
 • Karmelićani – Hrvatska karmelska provincija sv. Josipa (samostan i duhovni centar Karmel sv. Ilije kod Buškog jezera u Grabovici),
 • Trapisti – Red cistercita strožijeg opsluživanja (samostan Mariju Zvijezdu kraj Banja Luke) i Dominikanci – Hrvatska dominikanska provincija Navještenja BDM (djeluju u Zenici).

(redovnice)

 • Kćeri Božje ljubavi – Hrvatska provincija Božje providnosti,
 • Kćeri milosrđa – Provincija Krista Kralja, Klanjateljice Krvi Kristove – Regija Zagreb,
 • Karmelićanke Božanskog Srca Isusova – Provincija sv. Terezije od Djeteta Isusa,
 • Franjevke Marijine misionarke,
 • Franjevke od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika,
 • Misionarke ljubavi - sestre Majke Terezije,
 • Marijine sestre čudotvorne medaljice sa sjedištem u Osijeku,
 • Službenice milosrđa (Ančele),
 • Uršulinke – Hrvatska provincija,
 • Služavke Malog Isusa – Provincija sv. Josipa Split te
 • klauzurne zajednice Klarise-Samostan sv. Klare u Brestovskom, Karmelićanke – Samostan Bezgrješne Kraljice Karmela u Sarajevu.