Svetišta u BiH

Najstarija svetišta Blažene Djevice Marije na području BiH su:
svetište Gospe Olovske koje se u dubrovačkom ljetopisu spominje 10. travnja 1454. te
svetište Gospe Kondžilske u Komušini gdje se čuva najstarija slika Majke Božje na području BiH koja se, prema do sada poznatim podacima u pisanim crkvenim dokumentima, prvi put spominje 24. listopada 1768.

 

Osim toga postoji i svetište Gospe Stupske u Sarajevu te svetište Kraljice Mira u Hrasnom (Trebinjsko-mrkanska biskupija).

Od ostalih katoličkih svetišta na području BiH najpoznatije je svetište sv. Ive u Podmilačju nedaleko od Jajca koje se spominje još u 15 stoljeću.

U župi Maglaj je svetište sv. Leopolda Bogdana Mandića.

Osim navedenih svetišta, katolički puk u Bosni i Hercegovini posebno časti i sv. Antu Padovanskoga i sv. Iliju.

 

Crkvene institucije u BiH

Od crkvenih institucija u BiH djeluju u Sarajevu treba istaknuti:

 

Od karitativnih institucija tu su: