U petak, 15. svibnja 2015. završeno je akreditiranje predstavnika medija za praćenje posjeta pape Franje Bosni i Hercegovini, koja je planirana za 6. lipnja 2015. godine.

Rok za akreditiranje neće biti produžavan, radi neophodnih sigurnosnih provjera, te obavljanja priprema za medijsko praćenje posjeta pape Franje, objavila je Press služba Predsjedništva BiH, 18. svibnja ističući da će događaj, uz visoke mjere sigurnosti, moći pratiti samo akreditirani predstavnici medijskih kuća.

Sve medijske kuće koje su poslale obrasce za akreditiranje i koje su dobile povratnu informaciju da su obrasci kompletni bit će pravovremeno obaviještene o programu posjeta, načinu preuzimanja akreditacija, detaljima o Press-centru, tehničkim uvjetima, postavci neophodne opreme za realizaciju specifičnih zahtjeva navedenih u obrascima, sigurnosnim ograničenjima, terminima dolaska na lokacije, načinu preuzimanja izravnoga prijenosa, itd, stoji u Priopćenju Press služba Predsjedništva BiH koje će blagovremeno informirati medijske kuće. Svi su zamoljeni da poštuju termine i sigurnosna ograničenja, a iz Press službe zahvaljuju za suradnju, te izuzetno veliki odaziv i zanimanje za praćenje posjeta pape Franje Bosni i Hercegovini.