Pozdrav Svetog Oca  Srpsko-pravoslavnoj  zajednici

Pozdrav Svetog Oca Srpsko-pravoslavnoj zajednici

08.09.1994.

Pripravljeni govor za namjeravani pohod Svetog Oca Sarajevu 8. rujna 1994.

Pozdrav Svetog Oca muslimanima

Pozdrav Svetog Oca muslimanima

08.09.1994.

Pripravljeni govor za namjeravani pohod Svetog Oca Sarajevu 8. rujna 1994.

Pozdravni govor Svetog Oca u sarajevskoj zračnoj luci

Pozdravni govor Svetog Oca u sarajevskoj zračnoj luci

12.04.1997.

"Neka Bog udijeli Bosni i Hercegovini, kao i svemu pučanstvu Balkana, Europe i svijeta, da nikada ne prestane doba mira u pravdi."

Pozdrav kardinala Vinka Puljića Svetom Ocu u katedrali

Pozdrav kardinala Vinka Puljića Svetom Ocu u katedrali

12.04.1997.

Na početku slavlja Večernje nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio je papi Ivanu Pavlu II. sljedeće riječi poštovanja i pozdrava: